Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi Tájékoztató

SORSKÖNYVEK Adatvédelmi Tájékoztató

 

Hatályos 2020. december 05. napjától

 

A SORSKÖNYVEK brandet fenntartó szolgáltatók tevékenységük végzése során kiemelt figyelmet szentelnek az Ön személyes adatainak jogszerű, átlátható és biztonságos kezelésére, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: GDPR), a 2011. évi CXII. törvénnyel (továbbiakban: Infotv.).

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy Ön minél teljesebb tájékoztatást kapjon arról, hogy tevékenységünk során milyen személyes adatait kezeljük, ezen adatkezelésnek mi a célja, az Ön személyes adatait kivel osztjuk meg, továbbá milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatainak kezelésével összefüggésben.

 

1.     Mely adatok minősülnek személyes adatnak?

 

Minden olyan információ személyes adatnak minősül, amely az azonosítható vagy az azonosított természetes személyre, azaz érintettre vonatkozik. Ilyen információ többek között az érintett neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, az általa használt online azonosító.

 

2.     Mit jelent az adatkezelés?

 

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

3.     Ki kezeli az Ön személyes adatait?

 

Az Ön személyes adatait az alábbi egyéni vállalkozók közös adatkezelőkként kezelik:

 

Lukács Zoltán Gábor egyéni vállalkozó

székhely: 1036 Budapest, Kolosy tér 1/B 4/1

adószám: 77038625-1-41

nyilvántartási szám: 39562926

e-mail: zoltan@sorslevelek.hu

telefonszám: +36 70 598 0751

 

Lukács Anna Melinda egyéni vállalkozó

székhely: 8000 Székesfehérvár, Rác u. 1. 8/30.

adószám: 68420893-1-27

nyilvántartási szám: 51721790

e-mail: info@sorslevelek.hu

telefonszám: +36 30 970 1611

 

Az adatkezelőknél adatvédelmi tisztviselő nem működik.

 

4.     Mely személyes adatainak kezelését végezzük?

 

Az alábbi táblázat mutatja be, hogy tevékenységünk során jellemzően mely személyes adatait, milyen célból és milyen jogalapon kezeljük:

 

 

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

név (vezeték és keresztnév)

ügyfél azonosítása, szerződés teljesítése (sorslevél-felolvasás esetén az érintett rendelkezhet arról, hogy szerződés teljesítése érdekében keresztnevét felhasználhatjuk-e)

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e-mail

ügyfél tájékoztatása a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatosan, direkt marketing, felhasználói név biztosítása a sorskonyvek.hu oldalon

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont, b) pont és f) pont

telefonszám

ügyfél tájékoztatása a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatosan

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont

állampolgárság

kizárólag sorslevél-felolvasás esetén a szerződés teljesítése

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont

nemnek megfelelő hüvelykujj-lenyomat

kizárólag sorslevél-felolvasás esetén a szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

számlázási név és számlázási cím

számla kiállítása

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont

születési idő

ügyfél azonosítása, sorslevél-felolvasás esetén az érintett választása szerint a szerződés teljesítése

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont

szállítási cím

szerződés teljesítése

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont

étrendre vonatkozó adat

szerződés teljesítése érdekében, amennyiben az érintett az adatkezelők által szervezett rendezvényen étkezést kíván igénybe venni, de speciális étrenden van, illetve ételallergiával rendelkezik

GDPR. 9. cikk (2) bekezdés a) pont

rendezvényeinken az érintettről készült kép- és hangfelvételek

rendezvényeinkről történő képes, videós beszámolók, marketing anyagok online felületeinken való közzététele érdekében

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pont

a sorslevél-felolvasás, valamint egyéb megrendelt szertartársok során az érintettről készült kép és hangfelvétel

annak biztosítása, hogy az érintett e felvételeket letöltse, eltárolja későbbi visszajátszás céljából

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont

fizetési adatok (bankszámlaszám és hozzátartozó név, bankkártya adatok)

a szerződés teljesítése érdekében, szolgáltatások, termékek ellenértékének megfizetése azonosítása céljából, a könyvelés pontos vezetése céljából)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont és c) pont

a sorskonyvek.hu oldalhoz tartozó jelszó

a sorskonyvek.hu oldalon megvásárolt és tárolt tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása, a szerződés teljesítése érdekében

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 

Az egyes jogalapok jelentése:

 

-       GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés,

 

-       GPDR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

 

-       GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége,

 

-       GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (röviden: az adatkezelő jogos érdeke)

 

-       GDPR. 9. cikk (2) bekezdés a) pont: különleges adatok esetén (így az Ön étrendjére, ételallergiára vonatkozó adatai esetén) adatkezelést csak és kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása alapján végzünk.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az általunk nyújtott sorslevél-felolvasás keretében felhasználandó, nemnek megfelelő hüvelykujj-lenyomat álláspontunk szerint nem minősül különleges (biometrikus adatnak), mivel azt az általunk nyújtott szolgáltatás keretében nem az érintett egyedi azonosítására használjuk fel, sem mi, sem pedig szerződéses partnereink nem rendelkeznek olyan eszközökkel, amely alapján ezen adat alapján egyedi azonosítás elvégezhető.

 

E-mail címét abban az esetben kezeljük az Ön hozzájárulása alapján, ha Ön velünk nem áll ügyfélkapcsolatban, azonban reklámot tartalmazó hírlevelünkre feliratkozott. Hírlevelünkről Ön bármikor, következmények nélkül leiratkozhat.

 

Amennyiben Ön velünk ügyfélkapcsolatban áll, úgy e-mail címét a szerződés teljesítésén túl abból a célból is kezeljük, hogy Önnek reklámot tartalmazó hírlevelet küldjünk, ennek jogalapját jogos érdekünk képezi. Ez utóbbi adatkezelés ellen Ön bármikor, következmények nélkül tiltakozhat.

 

Amennyiben Ön hírlevelünkről leiratkozott, úgy e-mail címét és amennyiben e-mail címe nevét is tartalmazza, nevét abból a célból kezeljük tovább, hogy az általunk kezelt e-mail küldő szoftverben az Ön e-mail címére való levélküldést letilthassuk. Ezen adatkezelés jogalapját jogos érdekünk képezi, mely érdekünk arra irányul, hogy a kéretlen e-mail küldésből származó jogkövetkezményektől magunkat megóvjuk. Ezen adatkezelés ellen Ön bármikor, következmények nélkül tiltakozhat, ebben az esetben e-mail címét a hírlevél adatbázisunkból töröljük, ugyanakkor ebben az esetben nem tudjuk garantálni, hogy egy újabb vásárlás során e-mail címe nem kerül vissza adatbázisunkba.

 

Számlázással összefüggésben adatokat azért kezelünk, hogy az Áfa tv. 159. (1) bekezdésében foglalt számlakibocsátási kötelezettségünknek eleget tehessünk, továbbá, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 165. § (1) és (2) bekezdésében foglalt bizonylati elvnek és bizonylati fegyelemnek megfelelően a hozzánk kapcsolódó gazdasági eseményekről, műveletekről valós képet adhassunk, és ennek keretében biztosítsuk az egyes számviteli bizonylatok megőrzését az Szt. 169. §-ának megfelelően. Fizetési adatokat is abból a célból tárolunk el, hogy gazdasági eseményeinkről, műveleteinkről valós képet adhassunk.

 

További adatkezelések:

 

Ha Ön a Facebookon valamely rendezvényünkkel kapcsolatos Facebook eseményhez bármilyen módon csatlakozik, az Ön neve, profilképe, az eseményen belül közzétett bejegyzései számunkra és a többi résztvevő számára láthatóvá válhat, az eseménnyel kapcsolatosan a Facebookon keresztül értesítéseket kaphat. Ezen adatkezelés a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, azaz Ön hozzájárulásán alapul, amelyet a Facebook eseményhez való csatlakozásával adott meg részünkre.

 

Amennyiben Ön hozzánk az adatvédelemmel kapcsolatos jogainak gyakorlásával összefüggésben fordul, úgy – attól függően, hogy ezt milyen módon teszi meg – jellemzően nevét, e-mail címét, levelezési címét, valamint a kérelmében megadott további személyes adatait kezeljük a kérelem megválaszolása érdekében. Ezen adatkezelés a GPDR. 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul, mivel jogszabályi kötelezettségünk az Ön megkeresésére érdemben válaszolnunk.

 

Amennyiben Ön hozzánk termékeinkkel, szolgáltatásainkkal vagy tevékenységünkkel összefüggésben fordul, úgy – attól függően, hogy ezt milyen módon teszi meg – jellemzően nevét, e-mail címét, levelezési címét, valamint a kérelmében megadott további személyes adatait kezeljük a megkeresés megválaszolása érdekében. Ezen adatkezelés a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, mivel ebben az esetben az Ön megkeresésére történő válasz szerződés megkötését megelőzően, az Ön kérésére történő lépésnek minősül.

 

Amennyiben nekünk Önnel szemben vagy Önnek velünk szemben bármilyen jogcímen igénye keletkezik, úgy az igényérvényesítés körében jellemzően az Ön nevét, szállítási címét, számlázási címét, e-mail címét, telefonszámát kezeljük, ezen túlmenően minden olyan személyes adatot kezelünk, amely e körben, az igényérvényesítéssel összefüggésben Ön által vagy az Ön képviseletében eljáró személy által birtokunkba jutott. Ezen adatkezelés a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul.

 

Tájékoztatjuk, hogy ha Ön Facebook vagy Instagram oldalunkat, illetve más közösségi média felületünket (pl. Youtube, Twitter stb.) kedveli, követi, úgy a Facebook, illetve az Instagram, illetve az adott közösségi média szolgáltatója az ezen oldalakon kifejtett tevékenységéről adatokat gyűjthet, melyek alapján ezen oldalak pl. személyre szabott hirdetéseket jeleníthetnek meg az Ön számára. Ezeken az oldalakon ajánlatokat, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat teszünk közzé. A fenti oldalak kedvelése, követése esetén ezen oldalakon az Ön neve, felhasználó neve, esetlegesen az Ön által használt profilkép, az Ön kommentjei, kedvelései számunkra és más felhasználók számára is követhetővé, láthatóvá, kommentelhetővé válhatnak, az oldalakhoz kapcsolódó fejleményekről értesítéseket kaphat. Ezen adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, azaz az Ön hozzájárulásán alapszik.

 

Felhívjuk, hogy minden olyan esetben, amikor Ön tevékenységünkhöz kapcsolódóan közösségi média felületeinket használja, az adott felületet üzemeltető szolgáltató önálló adatkezelőként jár el. Kérjük, hogy e szolgáltatók adatkezelési gyakorlata felől szíveskedjen tájékozódni az általuk közzétett adatvédelmi anyagokban.

 

5.     Mikor jogszerű az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés?

 

Az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés abban az esetben jogszerű, ha Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását önkéntesen és egyértelműen adta meg konkrét és megfelelő tájékoztatást követően.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni!

 

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonásával a hozzájárulás visszavonását megelőzően folytatott adatkezelés nem válik jogtalanná. Hozzájárulását írásban, a 3. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikére küldött nyilatkozatával, hírlevelek esetén pedig az általunk küldött e-mailek alján található, „leiratkozás” hivatkozásra történő kattintással is visszavonhatja.

 

Amennyiben valamely személyes adatát az Ön hozzájárulásán túl a 4. pontban jelzett más jogcímen is kezeljük, úgy a hozzájárulás visszavonása a más jogcímen és célból kezelt adattal kapcsolatos adatkezelést nem teszi jogellenessé. Ha pl. Ön hírlevél küldését megtiltja, de nevét és e-mail címét szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében is kezeljük, úgy ezen adatokat a hozzájárulás visszavonása ellenére továbbra is jogosan kezeljük, azzal, hogy az Ön számára a továbbiakban hírlevelet már nem küldünk.

 

6.     Jogos érdek alapján történő adatkezelés

 

Minden olyan adatkezelés esetén, amikor az adatkezelés jogos érdekünk alapján történik, érdekmérlegelési tesztet végeztünk az adatkezelés jogosságát illetően. E teszteket az érintettek az alábbi linken tekinthetik meg: https://info.sorslevelek.hu/erdekmerlegelesi_tesztek.pdf

 

A jogos érdek alapján történő adatkezeléssel szemben az érintetteknek jogában áll tiltakozni. A tiltakozáshoz való jogot a 3. pontban megjelölt elérhetőségekre e-mailben vagy postai úton eljuttatott írásbeli nyilatkozatok alapján gyakorolhatják az érintettek. E-mailes hírlevél esetén Ön az e-mailek alján található „leiratkozom” linkre kattintással bármikor megtilthatja, hogy az Ön részére a továbbiakban hírlevelet küldjünk, továbbá megtilthatja számunkra azt is, hogy e-mail címét annak érdekében kezeljük, hogy leiratkozás esetén az általunk használt szoftver megtiltsa az Ön címére történő hírlevélküldést.

 

Az érintettek tiltakozása esetén az ezen jogalap alapján kezelt személyes adatokat kizárólag abban az esetben kezelhetjük tovább, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.     Az adatkezelés időtartama

 

Személyes adatait az Ön és köztünk létrejött szerződés fennállása alatt, illetve teljesedésbe menéséig kezeljük. Jelen adatvédelmi tájékoztató alkalmazásában a szerződés akkor megy teljesedésbe, ha valamennyi fél teljesítette szerződéses kötelezettségeit. 

 

A rendezvényeinken készült azon kép- és hangfelvételeket, melyek marketingcélból nem kerültek a hozzánk kötődő felületeinken közzétételre, az események időpontjától számított hatvan napon belül törlésre kerülnek. A közzétett kép- és hangfelvételeket az Ön tiltakozását követően töröljük nyilvántartásainkból.

 

A sorslevél-felolvasásról és egyéb szertartásokról készült kép- és hangfelvételek Skype útján kerülnek rögzítésre, e felvételek harminc napig kerülnek megőrzésre a Skype rendszerében, ezen idő eltelte után e felvételek törlődnek, azokat sem mi, sem szerződéses partnereink nem tárolják, őrzik meg.

 

Arra az esetre, ha a szerződésből fakadóan vagy más okból nekünk vagy Önnek bármilyen jogcímen igénye keletkezne, a szerződésben foglalt személyes adatait és az igényérvényesítés során birtokunkba jutott személyes adatait az esetleges igény egyezséggel történő rendezése esetén az egyezség teljesítéséig vagy a jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján történő teljesítés, annak elmaradása esetén e határozat alapján indult végrehajtási eljárás végleges lezárásáig kezeljük. Személyes adatait – azért, hogy igényeinket akadály nélkül érvényesíthessük vagy érdekeinket megvédhessük – az általános elévülési idő elteltéig (az elévülési idő jellemzően 5 év) abban az esetben is kezeljük, ha semmilyen igényérvényesítést célzó eljárás – akár hatósági, akár bírósági, akár ezen kívül eső – eljárás nincs folyamatban. Az elévülési idő akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

 

Jogos érdeken alapuló hírlevelek küldése esetén az Ön e-mail címét e célból tiltakozásának kézhez vételéig kezeljük.

 

Azon személyes adatait, melyek kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, ha az adatok kezelésére más jogcím és cél alapján már nincs lehetőség.

 

Azon személyes adatait, amelyek kezelésére az Szt-ben foglalt kötelezettségeink teljesítése érdekében van szükségünk, az adatkezelés kezdő időpontjától számított nyolc évig kezeljük, figyelemmel az Szt. 169. §-ára. 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogaival, valamint termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, tevékenységünkkel összefüggő megkeresésében, kérelmében közölt személyes adatait a megkeresés, kérelem érdemi elintézéséig kezeljük.

 

Az adatkezelés jogalapjának, céljának megszűnését követően az Ön személyes adatait nyilvántartásaiból harminc napon belül töröljük, vagy amennyiben ez nem lehetséges, ezen adatokat hozzáférhetetlenné tesszük vagy anonimizáljuk.

 

8.     Az Ön jogai

 

Az általunk folytatott adatkezeléssel összefüggésben Önt az alábbi jogok illetik meg:

 

1)     a hozzáférés joga – GDPR. 15. cikk

2)     a helyesbítéshez való jog – GDPR 16. cikk

3)     a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – GDPR 17. cikk

4)     az adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk

5)     az adathordozhatósághoz való jog – GDPR 20. cikk

6)     a tiltakozáshoz való jog – GDPR 21. cikk

 

8.1.  A hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

1)     az adatkezelés célja,

2)     az érintett személyes adatok kategóriái,

3)     azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,

4)     adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

5)     az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

6)     a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

7)     ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,

8)     a GDPR. 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Amennyiben harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére személyes adatot továbbítunk, úgy minden esetben meggyőződünk arról, hogy a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet adatvédelmi gyakorlatát, szabályozását az Európai Bizottság megfelelőségi határozattal hagyta jóvá, illetve ha ilyen határozat nincs, úgy a harmadik országbeli adatkezelő, adatfeldolgozó, valamint a nemzetközi szervezet GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciát vállal az általa végzett adatkezelői, adatfeldolgozói tevékenységét illetően.

 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. 

 

Amennyiben e jogának gyakorlásakor elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás iránti kérelmét, úgy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére (pl. Word-dokumentum, PDF fájl), kivéve, ha Ön ezt máshogy kéri.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait!

 

8.2.  A helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

8.3.  A törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

1)     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

2)     Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

3)     Ön a GDPR. 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR. 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen,

4)     a személyes adatait jogellenesen kezeljük,

5)     a személyes adatait az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

8.4.  A korlátozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

1)     Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

2)     az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

3)     az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

4)     Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 


Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, előzetesen értesítjük Önt.

 

8.5.  Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. E jogosultsága az általunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájáruláson, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapuló adatkezelésre terjed ki.

 

Amennyiben az technikailag megvalósítható, Ön kérheti, hogy az előző bekezdésben foglaltak szerint továbbítható személyes adatait közvetlenül továbbítsuk az Ön által megjelölt adatkezelőnek.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy bennünket semmilyen felelősség nem terhel annak az adatkezelőnek az adatkezelői tevékenységével összefüggésben, amely részére az általunk kezelt személyes adatok e jogosultság alapján kerültek továbbításra.

 

8.6.  A tiltakozáshoz való jog

 

Személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése esetén, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

Közvetlen üzletszerzésnek minősül azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló gazdasági reklám továbbítása az ügyfelek részére (így például reklámot tartalmazó hírlevelek küldése).

 

9.     Hogyan tudja az adatkezeléssel összefüggő jogait gyakorolni?

 

Az adatkezeléssel összefüggő jogait a részünkre címzett írásbeli kérelem útján gyakorolhatja. E kérelmét részünkre e-mailben, illetve postai úton juttathatja el a jelen tájékoztató 3. pontjában feltüntetett e-mail címre, valamint az adatkezelők bármelyikének székhelyére.

 

A kérelem kézhezvételét követően egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben kérelme összetett és a hozzánk beérkező kérelmek száma magas, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

 

Amennyiben kérelme nem megalapozatlan vagy túlzó, úgy kérelmét díjmentesen vagyunk kötelesek elintézni. A kérelem megalapozatlan és túlzó jellegét mi vagyunk kötelesek bizonyítani.

 

Amennyiben kérelme nyomán nem teszünk intézkedést, erről Önt késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint panaszjogáról, illetve a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

 

10.  Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hírlevelünkre feliratkozik, úgy a kedvezményes ajánlatok megküldése érdekében az általunk használt hírlevélküldő szoftver segítségével profilalkotást és automatikus döntéshozatalt végzünk.

 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy e-mail címe bekerül az alkalmazott szoftveren belüli adatbázisba, majd az alkalmazott szoftver az Ön részére küldött e-mailekre adott reakciója alapján profilt állít fel az Ön aktivitásáról és preferenciáiról. Ennek során a szoftver figyelembe veszi, hogy megnyitja-e az Ön részére küldött e-maileket, milyen termékekre ad le megrendelést az adatbázisban szereplő e-mail címének használatával, a megnyitott e-mailekben szereplő mely linkekre kattintott, mely hozzánk kötődő oldalakat látogatta meg az e-mailből kiindulva, és ennek alapján sorolja be Önt előre meghatározott kategóriákba, amely alapján kerülnek az Ön részére kiküldésre további ajánlataink.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek bármikor jogában áll tiltakozni az ellen, hogy személyes adatait közvetlen üzletszerzés – ideértve a profilalkotást és az automatikus döntéshozatalt is – céljából használjuk fel. Tiltakozása esetén az Ön személyes adatai e célból a továbbiakban nem használhatók fel.

 

A fenti jog érvényesülésének biztosítása érdekében biztosítjuk azt, hogy Ön levelezőlistánkról bármikor leiratkozhasson, valamint lehetőséget biztosítunk arra is, hogy csak a profilalkotás és az automatizált döntéshozatal ténye ellen tiltakozzon hozzánk címzett nyilatkozatával. Ebben az esetben csupán az általános, nem célzott ajánlatainkat küldjük meg az Ön részére a tiltakozás kézhezvételét követően.

 

11.  A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok pontatlanságáért való felelősség

 

Felhívjuk figyelmét, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, ha Ön a rendelkezésre bocsátott személyes adatait pontatlanul adta meg részünkre.

 

12.  Ki fér hozzá az általunk kezelt személyes adatokhoz?

 

Az általunk kezelt személyes adatokhoz munkavállalóink, illetőleg a velünk egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, így külsős szerződéses partnereink jogosultak hozzáférni.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy sorslevél-felolvasás, valamint szertartások megrendelése esetén személyes adatok megosztása történik Indiában működő szerződéses partnerünkkel.

 

Indiával mint harmadik országgal szemben az Európai Bizottság megfelelőségi határozatot nem fogadott el, azonban e partnerünkkel olyan szerződést kötöttünk, amely garantálja az Ön jogainak és szabadságainak védelmét. Kizárólag az adatvédelemmel összefüggő szerződéses rendelkezések megismerését kérése az Ön számára biztosítjuk.

 

A sorslevél-felolvasás, valamint a megrendelhető szertartások lebonyolításához az adattovábbítás elengedhetetlen, mivel a sorslevelek indiai könyvtárakban lelhetők fel, valamint a szertartásokat a személyes adatok alapján indiai mesterek végzik el. Amennyiben Önnek ezzel kapcsolatosan aggályai merülnek fel úgy forduljon hozzánk bizalommal további információkért. Ha tájékoztatásunkat követően is fenntartásai maradnak, úgy kérjük alaposan fontolja meg, hogy az India felé történő adattovábbítást igénylő szolgáltatásainkat meg kívánja-e rendelni.

 

A sorslevél-felolvasások, valamint a szertartások online formában történő lebonyolításához, illetve rögzítéséhez a Skype elnevezésű szoftvert használjuk. A rögzített felvételt a hívás résztvevői harminc napig tudják letölteni a Skype rendszeréből. A Skype hívásban résztvevő szerződéses partnereink, valamint az adatkezelők a felvételt a Skype rendszeréből nem töltik le, a felvételeket nem tárolják el. Harminc nap elteltét követően a felvételek a Skype rendszeréből törlődnek. Kérjük, hogy a Skype adatkezelési gyakorlatával összefüggésben az alábbi linkről szíveskedjen tájékozódni: https://www.skype.com/hu/legal/.

 

Az online bankkártyás fizetésekhez a Barion rendszerét használjuk. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi linken ismerheti meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/.

 

A tőlünk megrendelt termékek kiszállításához a FoxPost Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., cégjegyzékszám: 10-10-020309) szolgáltatásait vesszük igénybe.  A Foxpost Zrt. adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_szabalyzat.pdf. A Foxpost Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozata az alábbi linken érhető el: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf.

 

Tájékoztatjuk, hogy a könyvelésünket végző személy részére a kibocsátott számlákon szereplő személyes adatok továbbításra kerülnek.

 

A belső ügyviteli rendszerünket, valamint honlapjainkat karbantartó személy rálát az általunk kezelt személyes adatokra, azonban azokat nem jogosultak felhasználni. 

 

Az általunk kezelt személyes adatokhoz a szerződéses partnereink munkavállalói is hozzáférnek a feltétlenül szükséges mértékben. Szerződéses partnereinkkel olyan szerződéseket kötöttünk, melyek garantálják az Ön adatainak védelmét.

 

Tájékoztatjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatokat törvényben meghatározott módon és mértékben hatósági, bírósági felhívásra kötelesek vagyunk átadni a felhívó hatóság, bíróság részére.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az általunk kibocsátott számlákon szereplő személyes adataihoz 2020. július 1. napjától a Nemzeti Adó- és Vámhatóság közvetlenül is hozzáfér, tekintettel arra, hogy ettől az időponttól fogva jogszabályi előírás alapján valamennyi kibocsátott számlát be kell jelenteni az adóhatóság felé.

 

Jogos igényeink érvényesítése vagy a velünk szembeni igényérvényesítés során a megbízás alapján eljáró jogi képviselőnknek személyes adatokat adunk át, mint ahogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése, illetve az ilyen eljárásban való részvétel esetén is történik adatközlés az eljáró hatóság és bíróság felé.

 

Rendezvényeink kapcsán a fényképezéssel, videoanyag készítésével megbízott vállalkozó is kezeli az ön személyes adatait (fénykép- és videofelvétel, hangfelvétel) adatfeldolgozóként. Rendezvényeink megszervezéséhez külső rendezvényszervező cégeket vehetünk igénybe, akik részére a résztvevők neve átadásra kerül.

 

13.  Az adatszerzés módja

 

Nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, egyéb nyilvántartásokból nem gyűjtünk személyes adatokat, azokhoz kizárólag önkéntes adatközlés során jutunk.

 

14.  Mit jelent az adatvédelmi incidens és hogyan kezeljük azt?

 

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A GDPR 33. cikk (1) bekezdésének megfelelően minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges legkésőbb 72 órával azt követően, hogy az adatvédelmi incidens tudomásunkra jutott, bejelentünk a felügyeleti hatóságnak.

 

A bejelentésben ismertjük az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát, közöljük a további tájékoztató kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, ismertetjük az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, valamint az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensről.

 

Az adatvédelmi incidensekről kötelesek vagyunk nyilvántartást vezetni.

 

15.   Cookie-k

 

Tájékoztatjuk, hogy weboldalaink úgynevezett cookie-kat (sütiket) használnak. Az ezekről szóló részletes tájékoztatót az alábbi linken érheti el: https://sorsfilmek.hu/sorsfilmek_cookie_tajekoztato.pdf

 

16.   Jogorvoslat

Amennyiben adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban panasza merül fel, panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait megsértjük, Ön bírósághoz fordulhat. A per lefolytatása törvényszéki hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésére a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről részletes felvilágosítást nyújtunk.